Blomsholm fornminne

Sverige näst största skeppssättningen från vikingatiden. Blomsholm hittar du strax utanför Strömstad. På vikingatiden gick vattnet ända fram till där stenskeppet finns idag.

Stenskeppet i Blomsholm består av 49 stenar. De högsta stenarna är placerade i fören och aktern Inuti skeppet finns en minnessten från 1600­-talet. Den har inget med vikingatiden att göra. Den restes till minne av den dåvarande ägaren av Blomsholms gård, Sven Ranck.

Det är daterat till att vara från järnåldern, ungefär 200 – 600 e.Kr. På denna tid gick vattnet ända fram till gravplatsen. Detta medförde att den var strategiskt belägen vid två passerande vattenvägar. Den ena vattenvägen gick från Hogdal/Dynekilen och vidare ned till Skee. Den andra gick ned genom Strömsvattnet.

Det är ingen som vet hur mycket strider och krig som pågick här under vikingatiden. Flera hundra år senare kom Karl XII till området kring Blomsholm med sin armé. År 1718 skulle Norge invaderas och det sattes upp ett krigssjukhus här. Soldater som inte överlevde striderna begravdes vid Blomsholm.

Skeppssättningen är en av många fascinerande fornminnen i Bloms­holm. På andra sidan från parkeringen upp till stenskeppet ligger ett gravfält och en stor domar­ring. En skyltad kulturslinga börjar vid parkeringen och guidar dig vidare genom området.

Kontakt:

Adress: N/A

Telefon: N/A

E-post: N/A

Hemsida: N/A

Share This