Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter som ditt namn och till exempel mailadress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om det tydligt går att  urskilja dig på bilden.

Du godkänner genom att skicka

När du kontaktar stromstadkoster.com via formulär på webbplatsen, via e-post eller en annan e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (ditt samtycke) till att vi lagrar de uppgifter du själv angett. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

Behandling av personuppgifter

Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Strömstadkoster.com behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos strömstadkoster.com kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss via exempelvis Facebook. Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter som du själv angett eller som följer med informationen du skickar.

Tänk på…

att när du använder sociala medier, till exempel Facebook för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information via sociala medier.

Share This