Stadshuset

Strömstads stadshus stod klart år 1917. Byggd i pampig jugendstil med hjälp av donationer från grosshandlare Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren. Det var stadskamrer Jarl Jonasson som först intresserade sig för det egendomliga husets utformning.

Missa inte stadshuset under besöket i Strömstad. Under sommartid arrangeras det guidade rundvandringar.

I början av 1900 fördes det stora diskussioner om staden Strömstad var i behov av ett nytt rådhus. Efter en hel del överläggningar föreslog stadsfullmäktige att det skulle byggas ett nytt stadshus för 140 000 kronor. Huset skulle uppföras på en central plats i staden. Några ekonomiska medel för detta nybygge fanns dock inte.

Men med hjälp av ett gåvobrev från Cavalli-Holmgren i maj 1908 donerades pengar tillsammans med ett mycket detaljerade villkor för hur och var huset skulle byggas. Kravet var att det skulle byggas ”på krönet av mina föräldrars förutvarande tomt å norra sidan av Strömsån, mitt för stora bron”. En minnestavla vid stadshusets huvudtrappa sattes upp 1923. Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren dog i juni 1922. han blev 71 år gammal. Totalkostnaden för byggnationen slutade på 600.000 svenska kronor.

”Det spökar i Stadshuset” – Någon invigning av huset blev det aldrig. När stadshuset var färdigbyggt låg Cavalli-Holmgren i fejd med de styrande i Strömstad. Detta blev också anledningen till att invigningen uteblev. Sedan Cavalli-Holmgren dog 1922 är det många som genom åren har sagt att de sett mannen i olika delar av stadshuset nattetid.

Kontakt:

Adress: Norra Bergsgatan 23

Telefon: +46 (0)526-190 00

E-post: kommuncenter@stromstad.se

Hemsida: www.stromstad.se

Share This